I Komunia Święta – biały tydzień

“Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu.”

Jozue 24:15

8 maja dzieci naszej parafii po wielu przygotowaniach przyjęły pierwszy raz w swoim życiu Pana Jezusa Eucharystycznego. Pamiętajmy o modlitwie w ich intencji oraz ich rodzin.