Nasz kościół jest ciągle otwarty

“Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu.”

Jozue 24:15

Pomimo kolejnego lockdownu, dzięki Bogu, kościoły i miejsca modlitwy dalej pozostają otwarte!