Spotkania Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym 'Światło Chrystusa’

“Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu.”

Jozue 24:15

Poczuj Miłość Dobrego Boga.

Zapraszamy na spotkania Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Światło Chrystusa” w kościele St. Charles Borromeo w Sheffield w każdą sobotę po mszy świętej.

*W czasie lockdownu łączymy się wirtualnie przez skype: https://join.skype.com/blTgSgpyn7ol